Jak zostać OPP

Coraz częściej spółki chcą uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Proces ten wymaga spełnienia kilku warunków, by później móc działać w obrębie sektorów pożytku publicznego i wolontariatu. Dokładniej rzecz ujmując, organizacje pożytku publicznego zajmują się działalnością charytatywną, pomocą społeczną dla osób i rodzin w bardzo trudnej sytuacji życiowej, opieką osób niepełnosprawnych, ofiar klęsk żywiołowych, byłych żołnierzy, inwalidów wojennych i kombatantów. Ponadto organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić akcje mające na celu pielęgnowanie patriotyzmu, tolerancji oraz postaw obywatelskich. Działają na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i seksualnych. Propagują równouprawnienie i zdrowy tryb życia. Mogą również wspomagać programy aktywizujące bezrobotnych oraz przeciwdziałające przemocy i łamaniu praw człowieka. OPP zajmuje się także informowaniem społeczeństwa o ich prawach oraz integrowanie ludności z innymi nacjami.

Wśród uprawnień organizacji pożytku publicznego znajdują się m.in. zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat skarbowych i sądowych. Ponadto OPP może korzystać z pomocy wolontariuszy oraz środków przekazanych jako 1% podatku. Jednak wszystkie dochody należy uwzględnić w corocznym raporcie finansowym i merytorycznym przekazywanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej i KRS.

Uzyskanie statusu OPP wymaga spełnienia siedmiu niezbędnych warunków. Po pierwsze działalność danej organizacji dotyczy jednostki społeczeństwa, będącej w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Po drugie, funkcjonowanie musi dotyczyć, tych sektorów, jakie uwzględniono w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kolejny punkt to wykonywanie wyłącznie tych zadań zawartych w statucie organizacji. Poza tym wszelkie dochody z działalność OPP muszą być wykorzystane tylko w obrębie sektora pożytku publicznego. Piąty warunek to powołanie specjalnego organu kontrolnego, który będzie nadzorował pracę organizacji. W statucie musi znaleźć się również wpis o zakazie przekazywanie pieniędzy poza obszary działalności organizacji, np. udzielanie pożyczek, zakup sprzętu dla pracowników OPP. Ostatni punkt dotyczy braku możliwości pobierania opłat za jakąkolwiek działalność organizacji pożytku publicznego.